Blackjack odds

Kortspelet blackjack är som sagt ett väldigt statiskt spel och det finns därmed odds och procentuella sannolikheter att anknyta till dom olika situationer som uppstår. Desto mer kunskap som du som spelare har ger dig en ökad chans gentemot dealern. Därför har vi här en kort sammanfattning på några av dom viktigaste blackjack odds som är bra att känna till.

Risken att du hamnar över 21

Tabell4Det absolut sämsta som kan hända är givetvis att man hamnar över summan 21 innan dealern har dragit sitt kort, som även kallas för att bli tjock i blackjack. Därför har vi i denna tabell information till dig om riskerna att ta ett ytterligare kort beroende på vilken summa som du redan har. Som det går att se via tabellen är det en stor brytpunk kring  handens värde 13 och 14 där man helt plötsligt hamnar i ett läge där man har övervägande risk att hamn över 21  om man tar ytterligare ett kort. Främst är det handvärden som hamnar runt 14-17 som är inom ett område som gör beslut väldigt svåra. Givetvis har dock dealerns hand en stor påverkan för vilket beslut som ska tas.

Dealerns möjliga händer

Tabell5En annan typ av information som är väldigt grundläggande är den procentuella möjligheten som dealern har för att få olika typer av händer. Det är givetvis något som är fördelaktigt för dig som spelare om du har en överblick på vad möjligheterna är för dom olika händer dealern kan få.

Dealerns risk att gå över 21

Eftersom det är regler gällande när dealern måste stanna, dvs inte får ta några mer kort så kan du direkt få information angående dealerns sannolikhet för att gå över 21. Sannolikheten för detta har vi listat för er i tabellen här. Denna tabell visar vad som gäller  under normala blackjack regler, dvs att dealern måste ta ett till kort om han/hon har 16 eller mindre, samt att dealern måste stanna på 17 eller mer.

Tabell9

 

Antalet kortleker

Antalet kortleker som används av casinot påverkar dina odds i blackjack. Använder dom flera kortlekar så ökar det casinots fördel som ni kan se i tabellen nedanför. Detta är dock under förutsättning att man inte räknar kort, eftersom man genom korträkning får större fördelar av att casinot använder flera kortlekar.

Tabell6Anledning till att casino rummet har sämre fördel mot spelaren med färre kortlekar är på grund av chansen att få blackjack ökar med färre kortlekar om du dragit ett kort med värdet 10. Chansen att få ett Ess som nästföljande kort är högre desto färre kortlekar som du har. Det ska dock nämnas att dessa odds kan variera beroende på exakt vilka regler som casino rummet har för bland annat dubblingar och andra små detaljer som skiljer mellan olika casinon. Skillnaderna är casinot rummets fördel är också mycket liten, som störst är skillnaden mellan 1 och 2 kortlekar vilket går att se här nedanför.