Blackjack på Casino Cosmopol

Casino Cosmopol AB är ett aktiebolag som ägs av Svenska Spel och som idag driver fyra kasinon runt om i Sverige. Kasinona ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och omsätter tillsammans 1 209 miljarder kr om året genom hasardspel så som blackjack.

Spela Blackjack på Casino Cosmopol

CasinocosmopolBlackjack är ett av de hasardspel som gör Casino Cosmopol till de populära kasino det är. På Casino Cosmopol har ett blackjack-bord normalt sett sju sittplatser för spelare. Den spelare som sitter vid en insatsruta betraktas som innehavare av denna plats och är därmed den som fattar beslut vid varje giv. Utöver dessa sju sittplatser kan spelare utan sittplats ”spela bakom” sittande spelare, vilket innebär att de måste rätta sig efter den sittande spelarens beslut. När samtliga insatser gjorts delar dealer ut ett kort till varje sittande spelare som lagt en insats. Dealer tilldelas ett kort som lämnas öppet. Det andra kortet delas ut till spelarna som sedan får göra sina val. Efter varje giv blandas korten generellt med en automatisk kortblandare. Vanligtvis finns det flera bord för blackjackspel med olika insatsgränser som varierar från en minimiinsats på 50 med maximiinsats på 2500 till en minimiinsats på 500 med en maximiinsats på 25  000.

Spelregler

Som alltid i blackjack så spelar du mot Dealer. Om den sittande spelarens hand efter ursprungsgiven, dvs. två kort är 21 innebär detta en blackjack. Är dealens öppna kort i detta fall lägre än tio skall vinst delas ut direkt till spelare med blackjack, eftersom dealer inte längre kan vinna. Oddsen för en vinst med blackjack är 3:2. Den spelare som fått blackjack är efter utbetalad vinst inte längre med i given. Dealer frågar därefter övriga spelare, från vänster till höger, om de vill ha ett till kort, stanna, splittra eller dubbla. En hand måste avslutas innan dealer går vidare för att erbjuda nästa spelare ett nytt kort. Spelare visar sitt beslut genom en klar och tydlig handsignal. Precis som vanligt innebär en hand som överstiger 21 att spelarens insats är förlorad. Har spelaren en hand som efter två kort är värd nio, tio eller elva kan denne välja att dubbla sin insats. Väljer en spelare att dubbla tilldelas endast ytterligare ett kort. Bakomspelande spelare får chansen att dubbla de med, men måste inte. Om spelarens hand innehåller två kort som har samma värde, som exempelvis två nior, kan denne välja att dela upp eller ”splitta” sin hand. En split innebär att handen delas upp i två separata delar som kommer att behandlas som två olika händer. Spelaren måste då göra en insats på båda händer och har alltså vinstchans på båda. Reglerna för split speglar de vanliga reglerna för en hand, lyckas spelaren dra ytterligare ett kort av samma värde finns möjligheten att skapa tre olika händer. Blir värdet på någon av de nya händerna nio, tio eller elva finns också möjligheten att dubbla, precis som vid en vanlig hand. ”Splittar” spelaren på ess eller tior finns också chans att få en blackjack. Lyckas en spelare efter tre tilldelade kort ha en hand som innehåller tre sjuor skall genast en vinst betalas ut som speglar insatsvärdet. Handen spelas sedan vidare vilket innebär ännu en chans att vinna på handen.

Regler för Dealer

När en dealer har delat ut samtliga händer skall denne dra ett andra kort såvida det finns spelare som fortfarande är i spel. Blir dealerns hand värd 16 eller lägre skall alltid ytterligare ett kort dras tills summan överstiger 16. Ett ess för dealer räknas alltid som elva om det leder till att handens värde blir 17 eller mer, och såvida det inte betyder ett värde över 21. Får dealer över 21 kommer alla spelare som fortfarande är i spel att tilldelas vinst.